Thành viên ITU đồng thuận về tiêu chuẩn cho dữ liệu lớn
ITU đã chấp thuận tiêu chuẩn ITU đầu tiên về dữ liệu lớn, xác định yêu cầu, khả năng và trường hợp sử dụng cụ thể cho dữ liệu lớn dựa trên điện toán đám mây.
bigdata0

Các tiêu chuẩn mới được phát triển bởi nhóm nghiên cứu Study Group 13 của ITU-T, nhóm chuyên gia này sẽ chịu trách nhiệm cho các mạng tương lai, điện toán đám mây và các vấn đề mạng lưới của truyền thông di động. 

Tiêu chuẩn nêu trên mô tả chi tiết ý nghĩa của dữ liệu lớn và các đặc tính của hệ sinh thái dữ liệu lớn từ góc độ tiêu chuẩn hóa, và vạch ra cách thức hệ thống điện toán đám mây có thể được sử dụng để cung cấp cho các dịch vụ dữ liệu lớn.

Tiêu chuẩn quốc tế mới này còn cung cấp các định nghĩa cho dữ liệu lớn như một dịch vụ được cung cấp cho các khách hàng điện toán đám mây.

"Tiêu chuẩn mới của ITU cung cấp các nền tảng đã được sự thừa nhận một cách quốc tế hóa về dữ liệu lớn dựa trên điện toán đám mây", Chaesub Lee, Giám đốc của ITU cho biết.

"Điều đó sẽ giúp xây dựng sự gắn kết về mặt thuật ngữ dùng để mô tả điện toán đám mây dựa trên dữ liệu lớn và cung cấp một nền tảng chung cho sự phát triển của dịch vụ dữ liệu lớn và hỗ trợ cho các tiêu chuẩn kỹ thuật."

Houlin Zhao tổng thư ký ITU cho biết thêm rằng "ranh giới mới trong sự đổi mới ICT đang đến trong tầm tay nhờ vào những tiến bộ của việc thu thập và phân tích dữ liệu. Ngành công nghiệp ICT sẽ chào đón những tiến bộ này và đảm bảo các lợi ích của chúng có thể đạt được trên quy mô toàn cầu."

Các tiêu chuẩn mới được phát triển bởi nhóm nghiên cứu Study Group 13 của ITU-T, nhóm chuyên gia này sẽ chịu trách nhiệm cho các mạng tương lai, điện toán đám mây và các vấn đề mạng lưới của truyền thông di động. 

Tiêu chuẩn nêu trên mô tả chi tiết ý nghĩa của dữ liệu lớn và các đặc tính của hệ sinh thái dữ liệu lớn từ góc độ tiêu chuẩn hóa, và vạch ra cách thức hệ thống điện toán đám mây có thể được sử dụng để cung cấp cho các dịch vụ dữ liệu lớn.

Tiêu chuẩn quốc tế mới này còn cung cấp các định nghĩa cho dữ liệu lớn như một dịch vụ được cung cấp cho các khách hàng điện toán đám mây.

"Tiêu chuẩn mới của ITU cung cấp các nền tảng đã được sự thừa nhận một cách quốc tế hóa về dữ liệu lớn dựa trên điện toán đám mây", Chaesub Lee, Giám đốc của ITU cho biết.

"Điều đó sẽ giúp xây dựng sự gắn kết về mặt thuật ngữ dùng để mô tả điện toán đám mây dựa trên dữ liệu lớn và cung cấp một nền tảng chung cho sự phát triển của dịch vụ dữ liệu lớn và hỗ trợ cho các tiêu chuẩn kỹ thuật."

Houlin Zhao tổng thư ký ITU cho biết thêm rằng "ranh giới mới trong sự đổi mới ICT đang đến trong tầm tay nhờ vào những tiến bộ của việc thu thập và phân tích dữ liệu. Ngành công nghiệp ICT sẽ chào đón những tiến bộ này và đảm bảo các lợi ích của chúng có thể đạt được trên quy mô toàn cầu."
tiêu chuẩnđịnh nghĩađiện toán đám mâydữ liệu lớnitutruyền thông di độngmạnghệ sinh thái dữ liệu lớnhệ thống điện toán đám mâydịch vụ dữ liệu lớncông nghiệp ict
Bài viết liên quan
Cùng Chuyên mục CIO
Bình luận
Interior Degign
Đọc Nhanh