Ra mắt Điện Thoại Nokia 8, ngày 30/9/2017, tại Đà Nẵng
09:45 am, 30/09/2017 - 11:30 am, 30/09/2017
Nam An Retreat, Đà Nẵng
Bình luận
Sự kiện khác
Đọc Nhanh
Trải nghiệm - đánh giá
Video nên xem