Hội thảo Triển khai Đề án Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2020, ngày 29/11/2017, tại TP.HCM.
08:00 am, 29/11/2017 - 04:00 pm, 29/11/2017
Khách sạn Sài Gòn, 41 – 47 Đông Du, Q.1, TP.HCM
Bình luận
Sự kiện khác
Đọc Nhanh
Trải nghiệm - đánh giá
Video nên xem