10:04, 24/11/2017
Dự án vẽ tranh lên tường các trung tâm dữ liệu của Google
Xem cách các nghệ sĩ tưởng tượng và vẽ lại các bức tường bên ngoài một số trung tâm dữ liệu của Google trong dự án có tên The Data Center Mural Project.
Video liên quan
Kết nối
Đọc Nhanh