Bảo trợ Thông tin
  • Lịch chương trình Hội thảo quốc tế 4G LTE
    Lịch chương trình Hội thảo quốc tế 4G LTE Hội thảo 4G LTE năm 2015 là nơi để mọi đơn vị hoạt động trong lĩnh vực viễn thông như các cơ quan quản lý viễn thông; các đơn vị cung cấp hạ tầng kỹ thuật, giải pháp; các đơn vị kinh doanh dịch vụ viễn thông; các đơn vị kinh doanh dịch vụ nội dung số… có thể giới thiệu, thảo luận về những cơ chế quản lý khoa học nhất, công nghệ viễn thông tiên tiến nhất, dịch vụ tiêu biểu nhất nhằm từng bước xây dựng, triển khai công nghệ 4G LTE tại Việt Nam và xa hơn là hướng tới sự đồng nhất công nghệ này tại các quốc gia thuộc tiểu vùng sông Mekong. Bảo trợ Thông tin | 24/03/2015 09:54 am   
  • “Hội tụ 2014”: Tìm kiếm tài năng lập trình ứng dụng di động
    “Hội tụ 2014”: Tìm kiếm tài năng lập trình ứng dụng di động Với chủ đề “Từ ý tưởng tới khởi nghiệp,” “Hội tụ 2014” được tổ chức nhằm tìm kiếm, phát hiện và hỗ trợ những cá nhân, tổ chức và đặc biệt là giới trẻ sáng tạo ra những phần mềm ứng dụng di động có ý nghĩa cho xã hội, có khả năng phổ cập và phát triển thành những cơ hội kinh doanh, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường di động Việt Nam. Thời sự | 07/08/2014 03:09 pm   
1
Đọc Nhanh